Behandelingsduur

De duur van de orthodontische behandeling is afhankelijk van vele factoren. Gemiddeld is voor een normale behandeling een actieve behandelingsperiode nodig van ongeveer 1 ½ jaar, daarna gevolgd door een retentieperiode waar oa. de spalkjes achter de tanden het gebit en omringende structuren in de nieuwe stand stabiliseren.

Als eerste zijn gebitsontwikkeling, de groei, het aanpassingsvermogen, het doorzettingsvermogen en de medewerking van de patiënt van invloed op de duur van de behandeling. Bovendien is de biologische reactie van het gebit, de kaken en de mondspieren op de beugelbehandeling bij iedere patiënt verschillend. Het is daarom meestal lastig aan te geven hoe lang de orthodontische behandeling precies zal gaan duren.

Daarnaast is voor het bepalen van de duur van de behandeling belangrijk of de stand van de kaken goed is of niet. Bij kinderen kan bijvoorbeeld een voorbehandeling nodig zijn om eerst de stand van de kaken te corrigeren (activator/blokbeugel), daarna kunnen de tanden zelf rechtgezet worden. Deze vorm van behandelen duurt ongeveer twee jaar en komt veel voor bij de correctie van grote overbeten. Soms bestaat de behandeling alleen uit kleine correcties van de stand van de voortanden. Dergelijke behandelingen duren meestal niet langer dan een jaar. Voor de start van de behandeling geeft de orthodontist hierover informatie.