Tarieven

De orthodontie tarieven worden in Nederland vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA), dit is in feite de overheid.

Afspraken dienen, indien noodzakelijk, minstens 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak kan de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht tot 100% van de geplande verrichting.

Om het u makkelijk te maken kunt u gebruik maken van de sms-service.  U ontvangt dan de dag voor uw afspraak een sms-je om u aan uw afspraak te herinneren.

Voor aanvang van de behandeling ontvangt iedere patiënt een individueel gespecificeerde kostenbegroting.

Behalve van de soort apparatuur die tijdens de behandeling wordt gebruikt hangen de totale kosten ook af van de duur van de behandeling: een behandeling van bijv. 14 behandelmaanden kost afgezien van de kosten bij het plaatsen van de benodigde apparatuur 14 keer het maandbedrag, een behandeling van 20 behandelmaanden dus twintig keer.


In de regel zal uw ziektekostenverzekering de behandelingskosten voor een groot deel vergoeden, zeker bij jeugdigen tot 18 jaar. Het is echter verstandig na te vragen hoe deze vergoeding geregeld is, omdat de meeste verzekeraars slechts een gedeeltelijke vergoeding geven en/of deze binden aan een door de verzekeraar bepaald maximum en/of wachttijd. In de behandelingskosten zijn inbegrepen zowel het plaatsen van de apparatuur inclusief techniekkosten, de behandelmaanden voor de totale behandeling, het verwijderen van de apparatuur en de te maken kosten voor de retentie-apparatuur/periode.

Niet inbegrepen zijn de kosten die kunnen optreden als gevolg van verlies of slordige behandeling van apparatuur evenals de kosten van aanvullende diagnostiek (röntgenfoto’s, enz). Tenslotte zijn niet inbegrepen eventuele kosten die in het kader van de orthodontische behandeling gemaakt worden door een kaakchirurg of uw eigen tandarts.

Voor een overzicht van verzekeraars en vergoedingen kunt u de website van de vereniging van orthodontisten bezoeken: www.orthodontist.nl

Onze nota’s worden verzorgd door Netpoint Factoring.