Voor de behandeling

Het eerste consult
Tijdens het eerste bezoek (consult) zal Dhr. Kusters of Mevr. Leenarts het gebit en het gezicht goed bekijken en aandachtig luisteren naar de wensen van de patiënt. Tijdens dit eerste bezoek wordt er uiteraard niet direct een beugel geplaatst! De orthodontist zal u informeren over de mogelijkheden die er zijn, de eventuele noodzaak tot behandelen bespreken en aangeven wanneer de behandeling het beste kan beginnen. Hij geeft u ook een voorlopige indicatie van de te verwachten behandeling, behandelingsduur en kosten.

Na afloop van dit eerste gesprek wordt meestal een tweede afspraak gemaakt voor een “uitgebreid onderzoek”. Soms adviseert de orthodontist dat het beter is nog even (af) te wachten. Op een later tijdstip, bijvoorbeeld een jaar later, volgt dan een nieuwe afspraak/oproep. Het kan ook zijn dat in overleg wordt besloten dat behandeling niet nodig of niet zinvol is.

Het uitgebreide onderzoek
Als tijdens een eerste consult duidelijk wordtdat een beugelbehandeling wenselijk is, dan zal een uitgebreid onderzoek volgen. Er wordt dan meer informatie van u, als patiënt verzameld om tot een goede weloverwogen en gefundeerde diagnose en behandelplan te komen.
Meestal bestaat deze nadere informatie uit het maken van gebitsmodellen, röntgenfoto’s en kleurenfoto’s van iemands mond en gezicht. Soms is het nodig een 3D rontgenopname te maken. Deze hypermoderne 3D rontgenapparatuur is in de praktijk aanwezig. De orthodontist gebruikt dit materiaal om het probleem goed in kaart te brengen (diagnose) en om een gedetailleerd behandelplan op te stellen.

Bespreken behandelplan
Als de orthodontisten na onderling overleg en eventueel overleg met uw tandarts aan de hand van alle verkregen informatie een goed beeld heeft van de patiënt, de gebitsafwijking en zijn wensen, dan zal er een behandelvoorstel worden gedaan. Dit voorstel krijgt u samen met de bijpassende kostenbegroting thuis gestuurd. Vervolgens wordt u in de gelegenheid gesteld dit plan met de orthodontisten te bespreken.
De orthodontist geeft dan uitleg over de wenselijkheid van de behandeling, evt. alternatieven en vertelt ook wat er gebeurt als u niet overgaat tot behandeling.
Als er een ingrijpende behandeling wordt voorgesteld, kunt u met een gerust hart om bedenktijd vragen. U kunt dan thuis nog eens over het behandelingsvoorstel nadenken. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om een second opinion te vragen bij een andere orthodontist.
Pas wanneer u zich kunt vinden in het voorgestelde orthodontische behandelplan, worden er afspraken gemaakt om de beugel te plaatsen.