Beugelcontroles

Tijdens de orthodontische behandeling past de orthodontist de beugel regelmatig aan en houdt de vorderingen bij. De beugel kan strakker worden gezet, bijgesteld worden of (zoals bij een vaste beugel) van nieuwe actieve draden worden voorzien.

 

De orthodontist controleert ook altijd of de patiënt voldoende meewerkt aan de behandeling en of hij goed poetst. Is dat niet het geval, dan zal de orthodontist dat bespreken met de patiënt. Want bedenk: een beugelbehandeling slaagt alleen als de patiënt goed meedoet!

 

Meestal wordt tijdens de behandelingsperiode eens in de vier tot tien weken een afspraak gemaakt. In sommige gevallen kan die periode korter of langer zijn.

 

Orthodontisten proberen de afspraken voor beugelcontroles te plannen op tijdstippen die voor de patiënt gunstig zijn. Voor volwassenen bijvoorbeeld dus voor of na hun werk of op hun vrije dag, voor kinderen of jongeren na schooltijd. Afspraken voor het plaatsen en verwijderen van een beugel, duren vaak langer. Niet altijd kan dan voorkomen worden dat de afspraak onder school- of werktijd valt.

 

Vlak na een controlebezoek kan de beugel wat klachten geven, zoals gevoelige tanden.