De orthodontisten

Dhr. Drs. Stephan T. Kusters

1984-1985
Werkzaam als tandarts-waarnemer in diverse praktijken

1985-1989
Opleiding tot orthodontist aan de Radboud Universiteit Nijmegen

1989-2012
Werkzaam als orthodontist in eigen praktijk te Zevenaar

2012-heden
Werkzaam als orthodontist te Zevenaar in samenwerking met mevr. Charlotte Leenarts

Als bestuurslid is Dhr Kusters al vele jaren actief (en geweest) binnen afdelingsbestuur NMT Gelderland, Specialistenvereniging de Gelderse As, Specialisten onderhandelingscie. Orthodontie, Permanente Begeleidingscie Beroepskrachten planning Orthodontie en Capaciteits orgaan, kamer Tandheelkundig specialisten.

Auteur van verschillende internationaal gepubliceerde artikelen.

Geregistreerd specialist in het Orthodontisch Specialisten Register (BIG) en lid van de Vereniging van Orthodontisten, Nederlandse vereniging voor orthodontische studie, European Orthodontic Society en American Association Orthodontics.

Mw. Drs. Charlotte M.R. Leenarts

2004-2007
Werkzaam als tandarts in Rome, Italie

2007-2011
Specialisatie Orthodontie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

2011-heden
Waarneming diverse orthodontiepraktijken.

2012-heden
Werkzaam als orthodontist bij Kusters orthodontie in Zevenaar

Auteur van verschillende internationaal gepubliceerde artikelen.
Geregistreerd Specialist in het Orthodontisch Specialisten Register (BIG) en lid van de Vereniging van Orthodontisten.

Klik hier voor meer informatie over taakomschrijving, bevoegdheid en deskundigheid van de orthodontist