Tarieven 2022

I Consultatie en diagnostiek Code
Tarief
Eerste consult F121A
€ 26,75
Vervolgconsult F122A
€ 26,75
Controlebezoek F123A
€ 16,81
Second opinion F124A
€ 126,72
Maken gebitsmodellen F125A
€ 20,57
Beoordelen gebitsmodellen F126A
€ 74,26

 

II Röntgenonderzoek Code
Tarief
Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm.) F151A
€ 19,71
Occlusale opbeet röntgenfoto F152A
€ 19,71
Vervaardiging orthopantomogram F155A
€ 36,13
Beoordeling orthopantomogram F156A
€ 21,18
Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto F157A
€ 22,63
Beoordeling laterale schedelröntgenfoto F158A
€ 63,17
Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto F159A
€ 22,63
Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto F160A
€ 63,17
Meerdimensionale kaakfoto F161A
€ 168,96
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto F162A
€ 70,40

 

III Behandeling Code
Tarief
Plaatsen beugel categorie 1 F411A *
€ 138,74
Plaatsen beugel categorie 2 F421A *
€ 145,11
Plaatsen beugel categorie 3 F431A *
€ 167,34
Plaatsen beugel categorie 4 F441A *
€ 178,28
Plaatsen beugel categorie 5 F451A *
€ 421,80
Plaatsen beugel categorie 6 F461A *
€ 686,13
Plaatsen beugel categorie 7 F471A *
€ 665,86
Plaatsen beugel categorie 8 F481A *
€ 519,69
Plaatsen beugel categorie 9 F491A *
€ 683,07
Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak F492A
€ 115,56
Beugelconsult per maand categorie 1 F511A
€ 35,12
Beugelconsult per maand categorie 2 F512A
€ 35,12
Beugelconsult per maand categorie 3 F513A
€ 35,12
Beugelconsult per maand categorie 4 F514A
€ 35,12
Beugelconsult per maand categorie 5 F515A
€ 40,14
Beugelconsult per maand categorie 6 F516A
€ 50,18
Beugelconsult per maand categorie 7 F517A
€ 50,18
Beugelconsult per maand categorie 8 F518A
€ 60,21
Beugelconsult per maand categorie 9 F519A
€ 75,27
Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9) F521A
€ 35,12
Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 F531A
€ 35,12
Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 F532A
€ 40,14
Nacontrole beugel categorie 6, 9 F533A
€ 50,18

 

IV Diversen Code
Tarief
Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur F611A *
€ 147,52
Plaatsen intermaxillaire correctieveren F612A
kostprijs
Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur F716A *
€ 31,68
Trekken tand of kies F721A
€ 52,80
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant F722A
€ 39,42
Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) F723A *
€ 99,40
Preventieve voorlichting en/ of instructie F724A
€ 15,78
Reparatie of vervanging van beugel F811A *
€ 34,87
Herstel of vervanging van retentieapparatuur F812A *
€ 45,96
Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak F813A *
€ 45,96

* Bij deze tariefcodes worden de techniekkosten apart in rekening gebracht.

Disclaimer: bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De NMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.